Comunicació Corporativa

T’ajudem a projectar una imatge positiva, transparent i fiable davant els teus públics per posicionar de forma competitiva la teva empresa, la teva institució o el teu projecte. T’ajudem a transmetre els teus valors i serveis i a conèixer la resposta de l’audiència receptora: públic extern i intern. Aportem la nostra experiència en comunicació institucional, econòmica, política i interna.

Disseny Gràfic i Publicitat

T’ajudem a convertir el teu missatge en comunicació visual a través d’imatges i textos que captin l’atenció dels teus clients i usuaris potencials.

audiovisuals i fotografia

Audiovisuals i Fotografia

T’ajudem a produir continguts audiovisuals i fotogràfics per la seva difusió a través dels canals convencionals i dels digitals.

Gestió de Mitjans

T’ajudem a dissenyar el pla de mitjans (premsa, ràdio, televisió, internet) per seleccionar els més adequats per fer arribar el teu missatge al públic objectiu optimitzant el teu pressupost.

RSC

Responsabilitat Social Corporativa

T’ajudem a dissenyar una estratègia i un pla d’accions perquè la teva empresa o institució contribueixi activament i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental del seu entorn. Un repte que es tradueix en fidelització de clients, compromís dels treballadors i, en definitiva, en reputació i imatge corporativa.

Màrqueting / Màrqueting Digital

T’ajudem a analitzar els mercats i les necessitats dels consumidors i a orientar els teus productes i serveis per atraure, captar, retenir i fidelitzar clients a través de tots els canals de comunicació.

Relacions públiques

Relacions Públiques i Institucionals

T’ajudem a construir i enfortir els vincles amb els diferents públics per aconseguir el seu consens, fidelitat i suport en les teves accions presents i futures creant comunitats d’influència que reforcin la bona imatge corporativa de la teva marca.

Organització d’Esdeveniments

T’ajudem a dissenyar, planificar i produir qualsevol esdeveniment privat i públic: fires, congressos, festivals, cerimònies, festes, convencions, tallers, cursos de formació.

Organització d'esdeveniments

Patrocini, Esponsorització i Mecenatge

T’ajudem a buscar el patrocinador, l’espònsor o el mecenes que faciliti la viabilitat de les teves activitats i projectes i a identificar activitats i projectes que encaixin amb els teus objectius corporatius i les teves necessitats comercials o altruistes i filantròpiques.

Publicacions

T’ajudem a elaborar qualsevol tipus de publicació en format imprès o digital. Bonaimatge també és editora de dues publicacions pròpies d’informació econòmica i cultural: Indicador d’Economia i La Guia de Reus.

Disseny Web

T’ajudem a dissenyar, programar i mantenir el teu web per millorar el teu posicionament online i connectar amb els públics estratègics per oferir-los els teus productes i serveis i reforçar la teva marca.

BONAIMATGE

T’AJUDEM A COMUNICAR MILLOR PER SER MÉS COMPETITIU I ADAPTAR-TE ALS CANVIS.

Parlem?

T’AJUDAREM A CONVERTIR ELS TEUS PROJECTES EN UNA REALITAT

Nom i cognoms (requerit)

Empresa (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Número de telèfon (requerit)

Assumpte

Missatge

Contacta’ns