La creació de continguts interessants, ser constants en les publicacions i cuidar de la comunitat virtual contribueixen al creixement orgànic a xarxes socials. Tot plegat, pot complementar-se amb campanyes publicitàries a xarxes que requereixen una inversió extra. No cal que sigui molt gran, amb una campanya ben planificada i enfocada a objectius concrets i assumibles, la inversió pot ser relativament petita.

Aquest tipus de campanyes permeten:

 • Hipersegmentar públics
 • Personalitzar al màxim
 • Diversitat de formats
 • Monitoritzar resultats
 • Elevat retorn de la inversió

campanyes xarxes socials

 

Campanyes efectives a xarxes socials

Per posar-nos a treballar haurem de:

 • Establir objectius assumibles: generar tràfic al web, incrementar la venda en línia, créixer en seguidors, promocionar el perfil de marca, etc.
 • Segmentar el públic objectiu: les xarxes socials ens permeten micro-segmentar i això pot variar molt els resultats d’una campanya. Tenir en compte sexe, ubicació o interessos pot ser clau.
 • Determinar a quina xarxa social es farà la campanya: dependrà del nostre públic i dels objectius concrets de la campanya.
 • Planificar el pressupost i crear una estratègia de publicacions.
 • Treballar a fons la creativitat: Un cop fixat l’objectiu cal treballar-la molt bé a nivell visual perquè tingui l’impacte necessari, la imatge haurà d’anar acompanyada del to i perfil establert per la marca i que connecti amb el públic potencial d’aquell producte.
 • Analitzar els resultats: Serà important revisar atentament els resultats de la campanya a l’hora de veure el seu impacte i també per crear estratègies futures.

Cal triar bé els objectius de la campanya, una nova obertura o el llançament d’un producte poden ser el moment adient. Tens dubtes de com fer-ho? A Bonaimatge posem a la teva disposició un equip professional per donar forma al teu pla de comunicació a mida i t’acompanyem per posar-lo en pràctica. Pots contactar amb nosaltres a través del web: www.bonaimatge.com