Les circumstàncies dels darrers dos anys han accelerat la proliferació dels webinars i el situen ja com una eina imprescindible per les empreses i totalment integrada en els seus plans de formació i comunicació.

El format webinar ens permet ampliar les possibilitats de comptar amb experts i expertes, així com d’arribar a un públic encara més ampli que en sessions presencials. A la vegada, generem un contingut de valor que passa a formar part del catàleg de l’empresa i ens ajuda a apropar-nos per una nova via  al nostre públic objectiu. Aquest format ens resulta extremadament útil per oferir sessions formatives alineades amb objectius de comunicació determinats.  Compartim amb vosaltres algunes claus a tenir en compte per organitzar webinars atractius i que aportin valor:

  • La plataforma: una bona elecció del canal marcarà  profundament l’èxit del webinar. Cal tenir en compte que sigui de fàcil accès, usabilitat per organitzadors i assistents i ens ofereixi la capacitat i qualitat adequades.
  • Preparatius: fixar data i horari per facilitar la participació, cal tenir en compte calendaris d’esdeveniments oficials relacionats amb el tema o públic objectiu. És important també fer proves prèvies per treballar diferents escenaris i possibles incidències, a més, en aquestes proves podrem estudiar correctament la ubicació del o la ponent per cuidar al màxim escenografia, llum i so.
  • Promoció de l’esdeveniment: assegurar-se  de fer arribar la informació del webinar pels canals adequat (xarxes socials, web, newsletter, etc)  i fer un seguiment d’aquell públic amb el que ja tenim una  relació prèvia i amb el qual ens interessa comptar. Aquí serà important elaborar un formulari de registre senzill que ens permeti recollir dades dels assistents per futures accions.
  • Format i durada: el o la ponent, ha de tenir un temps adequat per articular la seva intervenció però haurem de comptar també amb un petit espai perquè els assistents puguin formular preguntes. La duració màxima recomanada és d’una hora. És recomanable també comptar amb una persona que dirigeixi i presenti l’esdeveniment i marqui el ritme adequat entre intervencions, a més de poder fer-ne una síntesi final a mode de tancament.
  • El post-webinar: el resultat del webinar ens generarà un contingut útil i de qualitat per fer-ne una comunicació posterior amb aquelles persones que no hi hagin pogut assistir. A més, serà bo articular una comunicació personalitzada posterior a l’esdeveniment amb els / les assistents.

Tens una història? Vols que t’ajudem a explicar-la? A Bonaimatge posem a la teva disposició un equip de professionals en diversos àmbits que donaran forma al teu pla de comunicació a mida i t’acompanyaran per posar-lo en pràctica. També podem ajudar-te a dur a terme accions concretes de comunicació. Pots contactar amb nosaltres a través del web: www.bonaimatge.com