La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es basa en el compromís de les empreses de crear accions que contribueixin a la millora social, econòmica i ambiental. Estem davant d’una responsabilitat ètica i necessària que reflecteix la creixent consciència en la societat de la necessitat de parar atenció a aquestes qüestions. No parlem d’accions que afectin només a grans corporacions, la RSC és cosa de tot el teixit empresarial, sigui quina sigui la mida de l’empresa. Les accions desenvolupades en el marc de la RSC han d’estar vinculades i ser coherents amb l’activitat de l’empresa, implicar un compromís real i tenir voluntat de perdurar. A nivell comunicatiu, aquestes accions autèntiques i ben definides compliran l’objectiu de tenir un impacte en la societat i suposaran un retorn positiu per l’empresa: contribueixen a humanitzar la marca, la fan diferenciar-se i guanyar-se la confiança dels consumidors. Si, a més, sabem comunicar-les correctament multiplicarem aquet retorn. És la comunicació que aporta valor.

El repte no és fàcil i haurem de tenir en compte diversos aspectes:

  • Crear informacions transparents i senzilles
  • Comunicar a través de l’exemple i els protagonistes de l’acció dins l’empresa
  • Vincular l’acció a col·laboracions amb altres empreses, organitzacions o persones
  • Utilitzar la web corporativa com aparador amb un espai específic destinat a les accions de  RSC
  • Vehicular la informació a través dels canals corporatius a les  xarxes socialsç
  • Treballar correctament la comunicació amb mitjans per aconseguir un major impacte
  • Explicar-ho a través de campanyes d’e-mail marketing i, en funció de l’accció i la seva implicació, incloure-ho de manera equilibrada al packaging del producte. Si l’acció afecta a un producte concret, es requerirà també un packaging específic
  • Mostrar l’acció a través de campanyes publicitàries i/o esdeveniments

 

Tens una història? Vols que t’ajudem a explicar-la? A Bonaimatge posem a la teva disposició un equip de professionals en diversos àmbits que donaran forma al teu pla de comunicació a mida i t’acompanyaran per posar-lo en pràctica. També podem ajudar-te a dur a terme accions concretes de comunicació. Pots contactar amb nosaltres a través del web: www.bonaimatge.com