Una comunicació interna ben estructurada és vital per una empresa o organització. Ho és per al funcionament del dia a dia en qüestions pràctiques però també per aconseguir major implicació de tots els membres de l’entitat. Sense oblidar que tota comunicació interna té també una traducció a l’exterior, per tant, s’aconsegueix una millor imatge davant el mercat si les coses es fan i s’expliquen bé a nivell intern. Això fa que el pla de comunicació interna sigui fonamental per aconseguir els objectius empresarials marcats.

La plantilla d’una empresa o organització és una peça fonamental pel seu èxit, d’aquí que calgui buscar la seva fidelització i implicació. Tractar bé als treballadors, informar-los degudament i escoltar el que han de dir és part d’aquest pla de comunicació interna.

Quines són les claus d’un bon pla de comunicació interna?

  • Planificació: la comunicació és quelcom viu i els plans sempre han de contemplar la ‘darrera hora’ però planificar bé les accions ajudarà a que sigui un pla complet i útil.
  • Treballar en una comunicació horitzontal i no descendent: oblidar el concepte de comunicació de direcció a plantilla i potenciar la comunicació entre l’equip.
  • Escolta activa: el pla de comunicació interna ha de tenir la bidireccionalitat com a base. Escoltar a l’equip és imprescindible per avançar.
  • Alineació amb l’estratègia empresarial:.
  • Claredat i confiança: fer servir un llenguatge clar i directe per transmetre qualsevol acció o canvi.
  • Identificar els millors canals de comunicació per als equips.

 

Alguns dels beneficis d’un bon pla intern són:

  • Major implicació i compromís de la plantilla amb els objectius generals.
  • Contribució a desenvolupar el sentiment de pertinença a la organització.
  • Millora del treball en equip i eficiència de l’organització.
  • Facilita la resolució de problemes.

Tens una història? Vols que t’ajudem a explicar-la? A Bonaimatge posem a la teva disposició un equip de professionals en diversos àmbits que donaran forma al teu pla de comunicació a mida i t’acompanyaran per posar-lo en pràctica. Pots contactar amb nosaltres a través del web: www.bonaimatge.com