Elaboració de les memòries tècniques i econòmiques anuals d’Activa Mútua

ELABORACIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES

Elaboració de les memòries tècniques i econòmiques anuals d’Activa Mútua per informar i rendir compte detallat de les activitats corporatives i socials de l’entitat que dóna servei a més de 65.000 empreses i protegeix a més de 525.000 persones treballadores.

  • Memòries tècniques

  • Rendiment de comptes