Un dossier de premsa és una eina comunicativa gairebé imprescindible per una organització que vol ser rellevant a mitjans o treballa molt exposada. La majoria de les organitzacions obliden aquest element o no li atorguen la importància que té, però un bon dossier de premsa pot ser la clau per la diferenciació i triomf d’una empresa. Ara bé, no tothom sap què és o per a què serveix un dossier de premsa:

El dossier de premsa és un pilar bàsic de l’estratègia de comunicació

Sigui com sigui el pla de comunicació de la teva organització, el dossier de premsa ha de ser un dels punts estratègics principals de l’estratègia global de comunicació. De la mà de les notes de premsa, la web i les relacions directes amb la premsa, el dossier ha de ser un punt més per l’excel·lència del gabinet de premsa.

El seu objectiu no és altre que transmetre la personalitat i identitat corporativa, donant a conèixer l’organització, els projectes, plans i accions en clau i llenguatge idonis per la comunicació en premsa. Normalment acostuma a tenir un format físic, recolzat d’una versió en PDF. És, a grans trets, una carta de presentació als mitjans i, en conseqüència, al món.

Quan cal enviar un dossier de premsa?

Normalment aquest es comparteix quan s’enviés notes de premsa, perquè d’aquesta manera s’acompanya la notícia amb una presentació completa i detallada de l’organització, per ampliar la informació, però, també, per captar l’atenció dels mitjans.

Amb aquest sistema s’aconsegueixen dues coses, d’una banda, explicar la novetat mitjançant la nota, i de l’altra, donar una visió global de l’organització gràcies al dossier de premsa.

 

Com et pot ajudar un bon dossier de premsa

Per on començar a dissenyar el dossier de premsa?

Tot i que existeixen a internet models i versions per dissenyar un dossier, la recomanació sempre és comptar amb mans i ments expertes en comunicació per enfocar-ho i crear-ho amb qualitat. L’elaboració d’un dossier de premsa comporta una complexitat i dificultat, tant per comprendre i adaptar el llenguatge, com per comprendre quins són els elements necessaris que l’han de complimentar.

Elements com el logotip, el nom i dades de contacte són imprescindibles. També es recomana que l’extensió se situï entre les 5 i 12 pàgines, tot i que existeixen excepcions i casos especials on l’estratègia pot demanar una altra extensió, depenent de la naturalesa i la història de l’empresa, per exemple.

A Bonaimatge comptem amb experts i professionals que han treballat en mitjans i entenen a la perfecció les dinàmiques i exigències del sector, incloent-hi l’expertesa d’anys d’experiència en la comunicació corporativa i l’estratègia. Som conscients de la importància de què les organitzacions disposin d’un dossier de premsa focalitzat en les seves necessitats i punts forts, actualitzat i, sobretot, de qualitat.