La nota de premsa ens és molt útil per comunicar qualsevol acció o determinació d’una organització, però redactar-la no resulta senzill. Cal tenir en compte a quin públic ens dirigim i què volem aconseguir, així com, sobretot, captar l’atenció dels mitjans perquè publiquin sobre nosaltres.

És important mesurar la quantitat de notes de pensa que s’envien, no se’n pot fer una cada vegada que es vol destacar algun aspecte de l’empresa, perquè perdrien la seva força i eficàcia. Cal trobar l’equilibri i fer difusió d’allò realment important, com un producte nou o un canvi rellevant.

I quan cal fer una nota?

Pot ser complicat saber quan és necessari fer i enviar una nota de premsa i quan no, sobretot si l’organització en qüestió no compta amb suport de professionals de la comunicació dins o fora de la plantilla. Per tant, és recomanable comptar amb els serveis d’experts en comunicació si existeix la intenció d’enviar una nota de premsa rellevant o fer ús d’aquesta eina de forma regular. D’aquesta manera s’aconsegueix assessorament sobre quan és el moment de realitzar una nota, redactar-la i assegurar el seu recorregut pels mitjans.

Algunes de les situacions més habituals que requereixen una nota de premsa, per garantir certs beneficis comunicatius i repercussió, són en llançamentt de nous productes o serveis, per a donar-los a conèixer, també els canvis d’estructura organitzativa o de resultats significatius de l’empresa i quan s’organitza o s’assisteix a algun esdeveniment, tant per anunciar la presencia en una fira, com per convidar al públic a un acte especial, per exemple.

EL VALOR DE LA NOTA DE PREMSA

Quina és la veritable problemàtica?

Si les notes de premsa són tan útils, per què no tothom n’envia? El problema és que resulta complicat destacar entre totes les notes de premsa que reben els mitjans cada dia, així com ho és redactar-ne una que arribi de forma efectiva als clients o públic desitjat. Per tant, tot en la nota ha d’estar mesurat i planificat per no caure en l’oblit o ser eliminada abans d’obrir. Una altra problemàtica que es troba una empresa quan vol difondre una nota de premsa és comptar amb els contactes adequats perquè arribi a bon port. No serveix de res fer un enviant massiu si es fa als correus inadequats o no es pot realitzar un seguiment exhaustiu del recorregut de la nota.