Segurament tothom ha sentit a parlar de la comunicació externa i els seus objectius enfocats a crear una imatge i atreure potencials clients i públic. En canvi, la comunicació interna va dirigida a la transmissió d’informació de l’empresa als seus treballadors o components de l’activitat. Per tant, l’objectiu de la comunicació interna és influir en el comportament dels empleats, motivant-los i assegurant la comprensió dels valors i anhels de la marca.

Els dos tipus de comunicació són diferents però igual d’importants perquè es dirigeixen als pilars de qualsevol projecte: clients i treballadors.

Quan ja coneixem els objectius de la comunicació interna és fàcil veure que és imprescindible pel negoci. Quan una empresa informa i dóna veu als treballadors, pensa i compta amb ells i aquests se senten valorats, i per tant, augmenta la seva confiança personal i amb l’empresa, cosa que es transforma en un millor rendiment i prescripció del producte. Crear una relació entre empresa i treballadors és veritablement important i suposa un gran canvi en el funcionament, productivitat i valor de la marca.

La comunicació interna busca connectar de forma vertical i horitzontal la comunicació dels empleats del projecte, evitant barreres i enllaçant directius i treballadors perquè puguin treballar plegats i fer créixer la companyia. Així, és important generar una comunicació bidireccional que proporcionarà un equip fort i informat, un ambient sa de treball i una bona evolució de l’empresa.

Hi ha infinitat de maneres de millorar la comunicació interna d’un projecte. Cal tenir en compte la informació que es vol donar, a qui va dirigida, quina seria la finalitat. Les eines més utilitzades són els newletters internes, els butlletins electrònics, revistes i pamflets, l’ús de la intranet. Però també es poden buscar estratègies més originals com esdeveniments i concursos per generar comunitat. Escollir o decidir quina és la millor estratègia de comunicació interna no és fàcil, i crear les accions menys, per la qual cosa, comptar amb el suport de professionals de la comunicació corporativa pot ser essencial per establir la millor comunicació entre empresa i empleats.