Sembla que una botiga online és crear la pàgina i atendre les comandes, però amb això no és mai suficient. En un mercat cada vegada més gran i competitiu, no resulta senzill mantenir-se a Internet, i aquí és on es necessiten experts en màrqueting digital.

Com sembla obvi, el primer que cal és dissenyar la pàgina, que ha d’estar perfectament muntada perquè s’hi pugui accedir, comprar i navegar sense problema. Tot ha d’estar sempre actualitzat i en correcte funcionament. Comptar amb dissenyadors gràfics amb experiència en disseny web és una gran aposta per assegurar-se l’èxit visual de la plataforma.

Un cop ja tenim la web, necessitem que arribi a la gent, que progressi i millori la seva visibilitat, perquè com més gent arribi a la teva web, més probable és que augmentin les vendes. En aquest sentit, el més intel·ligent és realitzar una auditoria que revisi i faci un diagnòstic de la nostra pàgina i després desenvolupar tota una estratègia de posicionament SEO que ens aportarà visibilitat en els algorismes d’Internet.

experts en màrqueting digital
Les xarxes socials juguen un paper clau en l’explotació de la botiga online, i és que molts dels compradors i visitants de les botigues vindran redirigits per les nostres xarxes socials i de tothom que parli sobre nosaltres. Per tant, controlar la nostra imatge a les xarxes socials, així com assegurar una bona interconnexió entre la botiga online i els nostres perfils socials pot ser clau en l’èxit de la plataforma, i una vega més, es necessiten experts en màrqueting digital que coneguin en profunditat els mecanismes d’aquest entorn.

En resum, tant si volem digitalitzar la nostra botiga física o volem encetar un projecte exclusivament online, sembla clar que per arribar tan alt com sigui possible amb la nostra web cal comptar amb l’assessorament i experiència d’experts en màrqueting digital, no només en la creació de la pàgina web, sinó també en el seu manteniment, posicionament i creixement amb totes les eines possibles que existeixen.