L’inici del curs al mes de setembre és un bon moment per planificar les accions de comunicació imprescindibles de la teva empresa fins al tancament de l’any. Com hem comentat en articles anteriors, la comunicació és un element viu moltes de les accions a emprendre tenen a veure amb elements d’actualitat o possibles imprevistos. Ara bé, existeixen accions i elements que coneixem amb prou antelació i que ens permetran establir un calendari d’activitats essencials.

Una planificació estratègica de comunicació ens permetrà:

  • Aprofitar millor el temps i recursos
  • Facilita l’anticipació i un enfocament
  • Concretar tasques
  • Dissenyar campanyes més adequades efectives
  • Definir millor el paper de  la comunicació en l’activitat de l’empresa
  • Assolir objectius i fer-ne una monitorització adequada
  • Incrementar el valor de la comunicació dins l’organització

 

Seure davant el calendari, començar a ordenar la informació i marcar terminis a les tasques és el primer pas necessari per organitzar una estratègia efectiva en comunicació i ens permetrà obtenir millor resultats en aquest camp.

Tens una història? Necessites que t’ajudem a explicar-la i a planificar les teves accions de comunicació? A Bonaimatge posem a la teva disposició un equip de professionals en diversos àmbits que donaran forma al teu pla de comunicació a mida i t’acompanyaran per posar-lo en pràctica. També podem ajudar-te a dur a terme accions concretes de comunicació. Pots contactar amb nosaltres a través del web: www.bonaimatge.com