La reputació online d’un projecte és el reconeixement de les persones sobre aquesta marca, que s’expressa tant en opinions positives, negatives o fins i tot neutres a Internet. Mantenir una imatge positiva no resulta gens fàcil. A vegades, un grapat de comentaris negatius a les xarxes socials sobre algun producte o servei pot afectar completament la reputació d’una empresa. Per tant, és important gestionar de la millor manera possible la reputació online perquè aquesta sigui tan favorable com puguem.

Existeixen eines per gestionar la reputació online?

La qüestió és controlar l’opinió que es té sobre cert projecte o empresa en tots els canals de comunicació d’Internet. En aquest sentit, realitzar un monitoratge de la reputació online és clau per garantir l’èxit i eficiència.

En primer lloc, cal crear una pàgina web i obrir perfils a les xarxes socials, tant per poder captar en primera persona les opinions dels usuaris, com també per controlar part del missatge i imatge que dóna el projecte.

Després caldrà avaluar la imatge online de la marca, revisant que es comenta a Internet sobre aquesta i comparant-ho amb altres marques de referència dins la competència. D’aquesta manera es podran corregir error o impulsar aspectes positius.

Hem de ser conscients que no sempre rebrem comentaris positius, i per tant, hem de comptar amb un pla de comunicació de crisi per pal·liar les males opinions i evitar que es devaluï la reputació online de la marca. Normalment, contestar ràpidament i eficaçment sol ser la resposta més adient.

Una de les millors maneres per establir una bona relació amb els clients és comunicar-nos amb ells, establint eines de comunicació eficients a les nostres plataformes digitals. Contestar els comentaris dels usuaris, afegir un xat al web, respondre ràpidament les queixes o problemes, són algunes de les accions útils si volem millorar la nostra reputació online.

reputacio online

Tinc una bona reputació, com la conservo?

No és pas fàcil i requereix molta feina, però el retorn és molt positiu. Cal mantenir la qualitat de la comunicació amb els usuaris, tant com la dels productes o serveis que s’ofereixen. També és important comptar amb una plantilla qualificada o amb un suport extern que millori i controli tot el que es diu a Internet sobre la marca. Una gestió optima sobre la imatge digital és clau per millorar i mantenir una bona reputació online.